Professionel håndtering af Forbrugeropkrævninger og regnskab siden 2006

AlsBogføring.dk har specialiceret sig i at løse alle administrative opgaver for vandværker. Vi anvender Rambølls FAS til forbrugeropgørelser.

Vi udfører bl.a.:

 • Opkrævninger til forbrugere
 • Ajourfører indbetalinger
 • Debitorstyring (Fast rykkerprocedure)
 • Flytteopgørelser
 • Årsopgørelser
 • Geogis
 • Målerudskiftninger
 • Betaling af værkets regninger
 • Bankafstemning
 • Bogføring af driftsregnskab i C5 (Klar til revision)
 • Honorarafregning til bestyrelse m.m. via Danløn
 • Vedligeholdelse af vandværkets hjemmeside

Vandværksregnskab

Mangler du en vandværks-administrator?

Kontakt os og hør mere.

Ring: 7442 1314